โปรโมชั่นหญ้าเทียม

โปรโมชั่นหญ้าเทียม

พิเศษของเดือนมกราคม  นี้เท่านั้น

  1. หญ้าเทียม 10 มิล สีเขียว                 189 บาท    จำนวน 100 ตรม
  2. หญ้าเทียม 20 มิล สีเขียวผสมน้ำตาล   270 บาท   จำนวน 150 ตรม